Vattenskyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifter

Utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde har Sydvatten tagit fram ett förslag på skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna ska bidra till att nå syftet med de olika zonerna inom vattenskyddsområdet och är ett komplement till annan lagstiftning.

Föreskrifter

Klicka här för information om föreslagna föreskrifter.

 

p

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt används för att ge kännedom om en verksamhet eller en åtgärd.

q

Tillståndsplikt

Tillståndsplikt används för att kontrollera förutsättningarna för hur en verksamhet eller åtgärd bedrivs.

s

Förbud

Förbud används om huvudregeln är att verksamheten eller åtgärden inte skall bedrivas.

Ambition & målsättning

Vattenskyddsområdet och föreskrifterna är ett av flera sätt att skydda vattentäkten Bolmen. Sydvatten har som ambition och målsättning att tillsammans med berörda kommuner och verksamhetsutövare även arbeta med andra åtgärder som bidrar till skyddet av vattenkvaliteten. Detta innebär att det bara är de betydande riskerna som omfattas av de föreslagna vattenskyddsföreskrifterna.