Detta har vi gjort

  • Startmöte med Ljungby kommun våren 2012
  • I september 2012 möte med representanter från alla berörda kommuner; Ljungby, Värnamo, Gislaved och Hylte.
  • Under 2013 och våren 2014 träffades Sydvatten och plancheferna i berörda kommuner i plangruppen och diskuterade frågor om vattenskyddsområdets utformning och bestämmelser inom området. Vid samma tid fick även kommunpolitikerna information om arbetets fortskridande.
  • Hösten 2013 genomfördes en studieresa då politiker från kommunerna kring Bolmen och Sydvatten tillsamman med tjänstemän åkte till Mälardalen och besökte Stockholm Vatten och Norrvatten för att utbyta erfarenhet kring vattenskyddsområden.
  • Under våren 2014 hölls möte med berörda länsstyrelser i Kronobergs, Hallands, Jönköpings och Skåne län. Mötet gav Sydvatten värdefulla synpunkter från länsstyrelserna.
  • I mars och april 2014 informerades Bolmengruppen och Lagans vattenråd.
  • Mindre kompletteringar och justeringar har genomförts i maj och juni 2014 och det finns nu ett förslag till vattenskyddområde med skyddsföreskrifter för Bolmen.
  • Tjänstemän och politiker i berörda kommuner har granskat och lämnat synpunkter på underlaget. I början av hösten fick Sydvatten underlaget och har där efter justerat materialet.
  • Under 2015 har dialogmöten genomförts i kommunerna: Ljungby, Gislaved, Värnamo och Hylte.
  • Revidering av det ursprungliga förslaget.
  • Ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Kronoberg den 23:e augusti 2016.