Vattenskyddsområde Bolmen

Välkommen att ta del av den samlade informationen om arbetet med vattenskyddsområde Bolmen.

På denna webbplats har vi samlat information om arbetet kring vattenskyddsområde för Bolmen. Den 23:e augusti 2016 lämnades ansökan om vattenskyddsområde Bolmen in till Länsstyrelsen i Kronoberg. Länsstyrelsen kommer under sin handläggning att skicka ut ansökan på remiss till berörda och även kungöra ansökan. Här ges alltså ett tillfälle att yttra sig om vattenskyddsområdet.

Under menyn Ansökan kan du ta del av den fullständiga ansökan. I den övriga menyn hittar du kortare texter om arbetet med vattenskyddsområde Bolmen.

Sydvatten har arbetat med vattenskyddsområde Bolmen sedan 2012 och själva ansökan har tagit tre år att färdigställa. Ett förslag till vattenskyddsområde har tidigare presenterats här på webben. Förslaget har kommunicerats med politiker och tjänstemän i de berörda kommunerna; Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo.  Kommuninvånare, föreningar, organisationer med flera har också bjudits in till dialogmöten för att diskutera frågor som gäller skyddsområdet och dess konsekvenser. Yttranden har inkommit. Det förslag som tidigare kommunicerats har reviderats på en del punkter. Dels har den tertiära zonen i norra delen av Bolmen tagits bort, dels har tillståndsplikten för spridning av bekämpningsmedel i sekundär zon tagits bort.

Karta över Bolmen

Klicka på kartan för att zooma in!